Amstrad CPC 3” Disket Türkçe İçerik Çalışması Part -1

Bu çalışma Amstrad CPC 3” disketlerdeki Türkçe İçerikleri Dijital Ortama aktarmak için yapılmıştır. Dijital İçerik Aşağıdaki Gibidir: -Program Türkçeleşmiş olabilir (Amsword gibi) -Diskete Bilgisayar Merkezleri tarafından Türkçe Menü koyulmuş olabilir -Oyun açılış ekranına Türkçe yazılmış yazılar olabilir -Türkçe dosyalar yer alabilir -Türkçe programlar yer alabilir -Türkçe Introlar yer alabilir -Türkçe Yapılan Müzikler Part1 Tarihi: 18.11.2021 …