Uygulamalar da Toplu SMS ve SMS Kullanmak

Merhabalar Arkadaşlar,

bugüne kadar bir yazılım geliştirici/yöneticisi olarak yazılarımı yazdım çoğunlukla kendi ürünlerime atıfta bulunmadım. hala da bulunmayacağım ve burada reklamını yapmayacağım. şirketimin reklamının yapılacağı yerin burası olduğunu düşünmüyorum. en azından yaptığımız uygulamaların ve projelerin. fakat gsm konusunda bir iş ortaklığı alarak toplu sms hizmeti vermeye başladık. buradaki önemli konu bu hizmetin verilmesi değil bu hizmeti yazılımlarınıza ve mobil uygulamalarınıza entegre ederek aktivasyon veya mesaj hizmetleri verebilirsiniz. ön ödemeli bir sistem olduğu için aldığın kadar kullan mantığıyla çalışmaktadır.

şirketimizin sitesi bildiğiniz gibi www.software4galaxy.com bu hizmet içinse www.s4gsms.xyz adresinden sms paketleri satın alabilirsiniz.

azılım altyapısı XML arabağlantı olanağı sağlamaktadır.

 

XML Arayüzü ile Bağlantı

 

XML Arayüzü ile yapılan istekler POST metodu ile çalışmakta olup aynı anda azami 100.000 adet kişiye sms gönderimine olanak sağlamaktadır. XML Arayüzü ile Bağlantı ile ilgili dökümantasyona menüden ulaşabilirsiniz.

SMS ile mesaj gönderme:

<SMS>

   <oturum>

      <kullanici>Kullanıcı adı</kullanici>

      <sifre>Şifre</sifre>

   </oturum>

   <mesaj>

      <baslik>DENEME</baslik>

      <metin>XML Api ile sms gonderimi...</metin>

      <alicilar>5329998877,5309998877,5429998877</alicilar>

      <tarih>YYYY-MM-DD HH:MM:SS</tarih>

   </mesaj>

   <karaliste>kendi|genel</karaliste>

   <izin_link>true</izin_link>

   <izin_telefon>true</izin_telefon>

</SMS>

http://s4gsms.xyz/api-v3/xml_api.php

 

Post URL

Parametreler :

kullanici : Sistemde kayıtlı olan kullanıcı adınızdır.

sifre : Sistemde kayıtlı olan şifrenizdir.

baslik : Mesaj gönderiminin hangi başlık üzerinden yapılacağını belirtir. Azami 11 karakter olabilir.

metin : Mesaj metnini belirtir.

alicilar : Mesajın gönderileceği numaraları belirtir. Başına 0 konulmadan girilmelidir. Birden fazla kişiye mesaj göndermek için araya virgül (,) konularak yazılmalıdır.

tarih : Boş bırakılması durumunda mesaj hemen gider, ileri bir tarihte gönderim için 19 karakter olacak şekilde yukarıdaki tarih formatına uygun olmalıdır.

karaliste : Sistem üzerinde bulunan karalisteyi kullanarak mesaj göndermenizi sağlar. 2 parametre almaktadır. Bu parametreler, Genel (Genel olarak kullanılan karaliste) veya Kendi (size ait olan kara listeniz) olarak kullanılabilir.

izin_link : true değeri gönderildiğinde mesaj metnine otomatik olarak iptal metninin eklenmesini sağlar.

(Ör: SMS Listemizden çıkmak için http://iptal.biz/xxxxxx)

izin_telefon : true değeri gönderildiğinde mesaj metnine otomatik olarak iptal telefonunun eklenmesini sağlar.

(Ör: SMS Listemizden çıkmak için 02162120750 numarasını 1 kez çaldırınız.)

Dönen Sonuçlar :

Mesaj gönderiminin başarılı olması durumunda OK|MesajID şeklinde bir sonuç döner. OK| kısmı herzaman sabittir. | işaretinden sonraki kısım değişkendir.

 

Mesaj gönderiminin başarısız olması durumunda ERR ile başlayan ve türkçe açıklama içeren hata mesajları döner. ERR kısmı her zaman sabittir.

 

XML ile Hitaplı (Parametrik) SMS Gönderimi

XML ile SMS Gönderimi azami 100.000 kişiye kadar yapılabilmektedir. 100.000 adet üzerindeki gönderimlerinizi loop ederek 100.000 er adetlik paketler halinde göndermeniz gerekmektedir.

 

XML ile Hitaplı (Parametrik) SMS Gönderimi için örnek XML Yapısı aşağıdaki şekildedir.

 

<SMS>

   <oturum>

      <kullanici>Kullanıcı Adınız</kullanici>

      <sifre>Şifreniz</sifre>

   </oturum>

   <baslik>XML HITAPLI</baslik>

   <mesaj>

      <metin>Sayin Veli Dogan, borcunuz 15TL dir.</metin>

      <alici>5428887766</alici>

   </mesaj>

   <mesaj>

      <metin>Sayin Hasan Dogan, borcunuz 20TL dir.</metin>

      <alici>5556665544</alici>

   </mesaj>

   <mesaj>

      <metin>Sayin Haci Dogan, borcunuz 25TL dir.</metin>

      <alici>5057776655</alici>

   </mesaj>

</SMS>  

http://s4gsms.xyz/api-v3/xml_ozel_api.php

 

Post URL

Parametreler :

kullanici : Sistemde kayıtlı olan kullanıcı adınızdır.

sifre : Sistemde kayıtlı olan şifrenizdir.

baslik : Mesaj gönderiminin hangi başlık üzerinden yapılacağını belirtir. Azami 11 karakter olabilir.

: N sayıdaki mesaj döngüsü temsil eder.

metin : Mesaj metnini belirtir.

alici : Mesajın gönderileceği numarayı belirtir. Başına 0 konulmadan girilmelidir.

 

Dönen Sonuçlar :

Mesaj gönderiminin başarılı olması durumunda OK|MesajID şeklinde bir sonuç döner. OK| kısmı herzaman sabittir. | işaretinden sonraki kısım değişkendir.

 

Mesaj gönderiminin başarısız olması durumunda ERR ile başlayan ve türkçe açıklama içeren hata mesajları döner. ERR kısmı her zaman sabittir.

 

Başlıklı SMS göndermek için C#kodu aşağıdaki şekildedir;

  publicstring SMSMesajGonder(string numara, string mesaj)

        {

            // DEĞİŞKENLER OLUŞTURULUYOR

            string kullaniciAdi = "", sifre = "", baslik = "";

            // XML DESENİ YARATILIYOR.

            string xmlDesen = "<SMS><oturum><kullanici>" + kullaniciAdi + "</kullanici><sifre>" + sifre + "</sifre></oturum><mesaj><baslik>" + baslik + "</baslik><metin>" + mesaj + "</metin><alicilar>" + numara.ToString() + "</alicilar><tarih></tarih></mesaj></SMS>";

            // APIYE XML DESENİ VE API ADRESİ GÖNDERİLİYOR.

            WebRequest request = WebRequest.Create("http://s4gsms.xyz/api-v3/xml_ozel_api.php");

            request.Method = "POST";

            byte[] byteArray = Encoding.UTF8.GetBytes(xmlDesen);

            request.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded";

            request.ContentLength = byteArray.Length;

            Stream dataStream = request.GetRequestStream();

            dataStream.Write(byteArray, 0, byteArray.Length);

            dataStream.Close();

            WebResponse response = request.GetResponse();

            Console.WriteLine(((HttpWebResponse)response).StatusDescription);

            dataStream = response.GetResponseStream();

            StreamReader reader = newStreamReader(dataStream);

            string responseFromServer = reader.ReadToEnd();

            reader.Close();

            dataStream.Close();

            response.Close();

            return responseFromServer;

            // DÖNEN CEVAP İLGİLİ YERE GÖNDERİLİYOR.

 

        }

Yorum ekle